Copyright


Deze website en de inhoud daarvan zijn eigendom van PAM.
Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten op de website of op de inhoud daarvan, berusten uitsluitend bij PAM.

Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website (teksten, beelden, video's, cases en html-codes) voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PAM niet toegestaan.

Hoewel PAM grote aandacht besteedt aan de inhoud van deze website, is het mogelijk dat onderdelen onjuistheden bevatten. Het gebruik van de site en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. PAM is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van het geboden materiaal. Mocht u problemen hebben met de inhoud van deze site, neemt u dan contact met ons op.

Linken, refereren en verwijzen naar deze website mag uiteraard wel!
Liefst voorzien van de URL http://www.parkstad-aachen.com.

© 2003 - 2012 PAM       |      Kleikoeleweg 108, Landgraaf, +31 (0)45 531 53 00, info@parkstad-aachen.com